BOOK DETAILS
[AVAILABLE]
(1 rating)
गारंबीचा बापू
Publisher
:
Continental Prakashan
No. Of Pages
:
227
Type
:
PAPERBACK
Description :

प्रसिद्ध लेखक श्री.ना. पेंडसे यांची गारंबीचा बापू ही एक लोकप्रिय कादंबरी. हर्णे बंदराच्या परिसरातच वाढलेली ही कादंबरी. हर्णे, मुरुड, आंजर्ले, मुर्डी ही बंदरपट्ट्याची गावं. दापोली इथला रमणीय परिसर या निसर्ग आणि भावणारी माणसं. या कादंबरीतल्या सर्व व्यक्ती आणि प्रसंग काल्पनिक असले तरी जिवंतपणे प्रत्ययाला येतात.

Member Reviews :
No reviews yet
BOOKS BY SAME AUTHOR
AUTHOR DIRECTORY