BOOK DETAILS
[AVAILABLE]
(0 ratings)
ऑक्टोपस
Publisher
:
Continental Prakashan
No. Of Pages
:
240
Type
:
PAPERBACK
Description :

ऑक्टोपस हे एक जलचर प्राण्याचं नाव आहे. त्याला आठ नांग्या असतात. या नांग्यानी तो आपले भक्ष्य पकडत असतो. याचं नाव सहेतुकपणे या कादंबरीला योजले आहे.

प्रसिद्ध लेखक श्री. ना. पेंडसे यांची चारू पंडीत, मीना मोडक, गुरुनाथ हिंदकेकर या प्रमुख व्यक्तिरेखा असलेली ही कादंबरी वाचनीय असून श्री. ना. पेंडसेंच्या उत्कृष्ट कादंबरीच्या यादीत मोलाची भर टाकणारी आहे.

Member Reviews :
No reviews yet
BOOKS BY SAME AUTHOR
AUTHOR DIRECTORY